De activiteiten vinden plaats in hotel Centraal aan het Wilhelminaplein 3 te Someren, tenzij anders vermeld.

Tijden:

- De activiteiten vinden in principe twee maal per maand plaats, uitgezonderd in de maanden mei, juni, juli en augustus. Wel worden dan terrasochtenden gepland (zie programma).

 

Na een lange onderbreking starten we weer met onze activiteiten!!

 

 We beginnen met onze jaarlijkse

ONTMOETINGSDAG

op donderdag 30 september a.s. in de Ruchte in Someren. (gewijzigde datum)

Al onze leden hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen.

 

 

CURSUS KUNSTGESCHIEDENIS

Op donderdag 7 oktober gaan we in hotel Centraal van start met de de cursus 'Inleiding in de Kunstgeschiedenis'. De cursus wordt tweewekelijks gegeven door de heer Jan Schippers, docent kunstgeschiedenis uit Oosterhout. Ook hierover zijn onze leden reeds ingelicht.

 

Alle activiteiten vinden plaats met inachtneming van de op dat moment geldende RIVM maatregelen

en het protocol dat geldt op de locatie waar de activiteit plaats vindt.