De activiteiten vinden plaats in hotel Centraal aan het Wilhelminaplein 3 te Someren, tenzij anders vermeld.

Tijden:

- De activiteiten vinden in principe twee maal per maand plaats, uitgezonderd in de maanden juni, juli en augustus. Wel worden dan terrasochtenden gepland (zie programma).

 

Donderdag 5 oktober 10.00u in de Ruchte Someren

Start cursus Kunstgeschiedenis door Jan Schippers

‘BRUEGEL STAAT DIT NAJAAR CENTRAAL’

Vervolglessen op 5 - 19 oktober, 2 - 16 - 30 november, 14 december en 11 en 25 januari.
In afwijking van wat in ons jaarprogramma vermeld staat, wordt het thema voor de 8 lessen kunstgeschiedenis niet ‘Caleidoscoop’ maar ‘Bruegel staat Centraal’
Toelichting op de cursus over Brueghel van Jan Schippers:
In het Noord-Brabants Museum gaat in september een grote expositie van start over de familie Brueghel. De stamvader is Pieter, die zijn achternaam zonder H schreef: BRUEGEL.
In ’s-Hertogenbosch zullen waarschijnlijk vooral werken hangen van de zonen Jan Brueghel de Oude en Pieter Brueghel de Jonge, de kleinzoon Jan Brueghel de Jonge en van minder bekende schilders uit de familie. Van Pieter de Oude zelf komen er twee schilderijen te hangen: één uit het Louvre en een uit Darmstadt.
Dat las ik onlangs in het KUNSTSCHRIFT, waarvan het augustusnummer geheel gewijd is Pieter Bruegel.
Hij is dan ook verreweg de belangrijkste schilder uit de zestiende eeuw die Nederland ooit heeft voortgebracht. Of was hij een Belg? Zijn belang is niet te overschatten. Maar de kennis over zijn leven en werk is beperkt.
Ik heb me de afgelopen maanden verdiept in het oeuvre van Pieter en vond daarbij mede inspiratie in een cursus over Bruegel die gegeven werd aan de Universiteit van Amsterdam. En dan komt er natuurlijk veel meer voorbij dan alleen maar werk van de etser/schilder Bruegel.
We leren veel over de invloed van Jeroen Bosch, de concurrentie met Frans Floris, de geschiedenis van de Nederlanden.
We krijgen inzicht in de prentenhandel van meneer Cock, de vriendenkring met Plantijn, de verstopte boodschappen, de humor en de wijsheid van deze grootse Brabander.
Leer de stamvader en zijn werk kennen en je kijkt compleet anders naar het werk van generaties Brueghels die zich door zijn werk lieten inspireren.

Hartelijke groeten,


Jan Schippers
 

Zaterdag 9 december 11.00u - 13.00u in Bibliotheek Someren
Schrijfactie Amnesty International

Wellicht zullen we ons hun namen niet meer herinneren, maar:
Op 19 juli 2023 is Mohamed Baker, de Egyptische mensenrechtenverdediger, voor wie we in 2021 schreven, vrijgelaten.
Cecillia Chimbiri en Joanah Mamombe zijn vrijgesproken in 2023.

Zo zijn er veel voorbeelden te noemen van mensen, die vrijgesproken zijn of voor wie de rechtszaak eindelijk weer in beweging kwam, omdat de brieven, die we stuurden, echt gewerkt hebben.

Schrijven jullie weer mee met Amnesty International?
- Je kunt op diverse manieren mee doen:
Kom op zaterdag 9 december a.s. naar de bibliotheek, Molenstraat 12 te Someren. We schrijven daar samen tussen 11.00u. en 13.00u.

- Online kun je brieven schrijven via: https://www.amnesty.nl/kom-in-actie/acties
Doe mee en verander een leven!

Iedereen is welkom!

 

 

 

2023 Flyer gew. programma VC

 

   Copyright: Vrouwen Centraal