• header_lente5.jpg
  • header_lente6.jpg
  • header_lente7.jpg
  • header_lente_0.jpg
  • header_lente_1-.jpg
  • header_lente_2.jpg
  • header_lente_3.jpg
  • lente_02.jpg

VROUWEN CENTRAAL hecht veel waarde aan Privacy. Wij hebben ons daarom ingespannen om te voldoen aan deAlgemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) die vanaf 25 mei 2018 van kracht is.

In het 'Protocol Gegevensverwerking', dat u HIER kunt inzien, hebben wij vastgelegd:

• Welke persoonsgegevens worden bewaard en met welk doel.
• Hoe de persoonsgegevens worden bewaard.
• Wie toegang heeft tot de gegevens.
• Hoe de gegevens worden beveiligd.
• Hoe personen hun eigen persoonsgegevens kunnen inzien, corrigeren, wissen, beperken.
• Wie binnen de vereniging verantwoordelijk is voor de verwerking.
• Of persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.
• Dat personen 'ondubbelzinnige toestemming' hebben gegeven voor de verwerking van gegevens.

Een groot deel van onze leden heeft inmiddels toestemming gegeven om de gegevens te gebruiken zoals in het protocol is beschreven.

De akkoordverklaring AVG kunt u downloaden. KLIK HIER.

Actuele Informatie

 

- BEZOEK VROUWENGEVANGENIS EVERTSOORD -

   dinsdag 23 april 2024

  Meer info: Klik Hier   

                                   

- PSYCHOLOGIE VAN DE GEHEIMEN -

   Lezing door drs. Andreas Wismeyer - Docent Tilburg University -

   maandag 6 mei 2024 20.00u Hotel Centraal Someren

   Meer info: Klik Hier  

 

- EXCURSIE KASTEEL HEUSDEN

   dinsdag 21 mei 2024 14.00u

   Meer info: Klik Hier

 

 

   Copyright: Vrouwen Centraal