• 15.jpg
  • 23.jpg
  • 25.jpg
  • zomer1.jpg
  • zomer3.jpg
  • zomer571940_1920.jpg

VROUWEN CENTRAAL hecht veel waarde aan Privacy. Wij hebben ons daarom ingespannen om te voldoen aan deAlgemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) die vanaf 25 mei 2018 van kracht is.

In het 'Protocol Gegevensverwerking', dat u HIER kunt inzien, hebben wij vastgelegd:

• Welke persoonsgegevens worden bewaard en met welk doel.
• Hoe de persoonsgegevens worden bewaard.
• Wie toegang heeft tot de gegevens.
• Hoe de gegevens worden beveiligd.
• Hoe personen hun eigen persoonsgegevens kunnen inzien, corrigeren, wissen, beperken.
• Wie binnen de vereniging verantwoordelijk is voor de verwerking.
• Of persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.
• Dat personen 'ondubbelzinnige toestemming' hebben gegeven voor de verwerking van gegevens.

Een groot deel van onze leden heeft inmiddels toestemming gegeven om de gegevens te gebruiken zoals in het protocol is beschreven.

De akkoordverklaring AVG kunt u downloaden. KLIK HIER.

Actuele Informatie

                                 

 - TERRASOCHTENDEN TIJDENS DE ZOMERPERIODE - Hotel Centraal Someren 10.30u (tenzij anders aangegeven)

   dinsdag 11 juni - donderdag 8 augustus - vrijdag 6 september 

 

-  Jaarlijkse ONTMOETINGSDAG

     vrijdag 27 september

      Meer info volgt t.z.t.

 

   Copyright: Vrouwen Centraal