• IMG_2303_-_Version_3_1.jpg
  • IMG_2323_-_Version_2_1.jpg
  • IMG_4045_-_Version_2_1.jpg
  • IMG_9282_-_Version_2_1.jpg

VROUWEN CENTRAAL hecht veel waarde aan Privacy. Wij hebben ons daarom ingespannen om te voldoen aan deAlgemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) die vanaf 25 mei 2018 van kracht is.

In het 'Protocol Gegevensverwerking', dat u HIER kunt inzien, hebben wij vastgelegd:

• Welke persoonsgegevens worden bewaard en met welk doel.
• Hoe de persoonsgegevens worden bewaard.
• Wie toegang heeft tot de gegevens.
• Hoe de gegevens worden beveiligd.
• Hoe personen hun eigen persoonsgegevens kunnen inzien, corrigeren, wissen, beperken.
• Wie binnen de vereniging verantwoordelijk is voor de verwerking.
• Of persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.
• Dat personen 'ondubbelzinnige toestemming' hebben gegeven voor de verwerking van gegevens.

Een groot deel van onze leden heeft inmiddels toestemming gegeven om de gegevens te gebruiken zoals in het protocol is beschreven.

De akkoordverklaring AVG kunt u downloaden. KLIK HIER.

Actuele Informatie

 

- CURSUS KUNSTGESCHIEDENIS

Start cursus Kunstgeschiedenis door Jan Schippers op donderdag 5 oktober a.s. om 10.00u in de Ruchte.

Meer info: Klik Hier

 

-  SCHRIJFACTIE AMNESTY INTERNATIONAL

Zaterdag 9 december 2023 11.00u - 13.00u Bibliotheek Someren

Meer info: Klik Hier                     

 

- KERSTBIJEENKOMST - alleen voor leden

Op vrijdag 15 december komen we bij elkaar voor onze jaarlijkse kerstbijeenkomst

   Copyright: Vrouwen Centraal